Symboliek

Symboliek

Glossaries

Term Main definition
Druivenrank

Als bloedsymbool is de druif het teken van leven en dood. De druivenrank of -tros, vooral in combinatie met korenaren, verwijst naar de eucharistie of het Avondmaal en daarmee naar de offerdood van Christus. De druiventros staat ook symbool voor de vruchtbaarheid: 'Uw vrouw als een vruchtbare wijnstok in het binnenvertrek van uw huis.' (Psalm 126, 3).

Synonyms - Druiventros
Duif

Het christelijke symbool van de Heilige Geest. "Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de vorm van een duif en over zich komen." (Matteüs 3, 16).

Ecce homo

marbriet elslooDe titel 'ecce homo' met het beeld van een gegeselde Christus met doornenkroon verwijst naar het moment dat de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus Christus toonde aan het joodse volk en de woorden sprak: "Hier is hij, de mens" (Johannes 19:5). De hogepriesters en gerechtsdienaars riepen vervolgens op om Christus te kruisigen.

Het beeld van de gegeselde Christus met doornenkroon, spotmantel en gesel in de gewonde handen met als titel 'ecce homo' is een geliefd thema in de Westerse kunst. Op grafmonumenten komt het thema met name voor op katholieke begraafplaatsen in de vorm van porceleinen 'christushoofdjes'.

Ei

Symbool van geboorte en nieuw leven. 

In christelijke kring is er de gelijkenis van de uit het graf verrijzende Christus met het kuiken dat uit de schaal kruipt; de witte kleur van de schaal symboliseert zuiverheid en volmaaktheid. Rond het ei bestaan veel gebruiken die op symboliek berusten, zoals het paasei, een voorjaarssymbool als teken van de ontwakende vruchtbare natuur, maar ook in verband met de genoemde gelijkenis van de opstanding. Ook werd het de dode meegegeven in het graf als sterkend voedsel voor de reis naar het hiernamaals.

Eikenblad

Hier zijn verschillende betekenissen aan toe te kennen. Eikenhout werd als onverwoestbaar beschouwd en was daarom symbool van de onvergankelijkheid. In de oudheid werd een lauwerkrans van eikenbladeren gegeven aan overwinnaars ten teken van onvergankelijk eer. Veel gebruikte symboliek op NSB-graven in de Tweede Wereldoorlog.

Synonyms - Eikentak, eikels
Engel

Victoria, de gevleugelde godin van de overwinning uit de oudheid, werd in de christelijke betekenis een engel, de boodschapper van God.

Engel met bazuin

Symbool van het Laatste Oordeel. Nadat de doodsengel de bazuin heeft geblazen, openen zich de graven en vindt het Laatste Oordeel plaats (Apocalyps 8, 10) .

Evangelist

De vroeg-christelijke Kerk, die veel gebruik maakte van symbolische beeldentaal, stelde de evangelisten soms voor als vier gevleugelde wezens: Mattheus was een mens, Marcus een leeuw, Lucas een os en Johannes een adelaar

Fakkel

De omgekeerde (brandende) fakkel was al voor de oudheid symbool van het gedoofde leven en attribuut van de dood. Een brandende fakkel verwijst naar (hernieuwd) leven (wederopstanding). Vaak zijn twee gedoofde fakkels kruislings afgebeeld

Synonyms - Toorts
Fasces

Vaak voorkomend op grafmonumenten in de vorm van posten of palen. Fasces waren rondom een bijl gebonden bundels van olmen- of berkentakken, zogenaamde roeden. Dergelijke fasces werden in het oude Rome door ambtenaren (lictores) voor de magistraten uit gedragen.Van oudsher symboliseren deze fasces gezag. In de Eerste Wereldoorlog ontstond in het koninkrijk Italie een beweging die de roedenbundel gebruikten als symbool van nationale eenheid. Naar dit symbool werden aanhangers van die beweging fascisten genoemd.

Synonyms - Roedenbundel
Gesluierde urn

Vergelijk: urn. Een urn op een grafmonument is vaak half bedekt door een rouwsluier. Een sluier of draperie betekent zich afwenden van de buitenwereld. Een sluier, gedrapeerd om een asurn, symboliseert het afdekken of bedekken van het leven. Symbool uit de klassieke oudheid van de dood en de rouw.

Glas

Het doorzichtige glas is symbool van zondeloosheid en van reinheid. Het is zodoende een Mariasymbool.

Guirlandes

In de oudheid werden vaak tempels versierd met slingers van bloemen, bladeren en vruchten: zogenaamde guirlandes. Het waren offergaven en elk van de gebruikte bloemen en vruchten had zijn eigen specifieke betekenis.

Handen

Twee ineengrijpende handen, soms liggend op een kussen, zijn symbool van liefde en verbondenheid tussen man en vrouw.

Handen van een Cohen

De handen van een Cohen, een priester, werden zo gehouden bij het uitspreken van de priesterzegen in de synagoge.


© 2022 Stichting Dodenakkers.nl | Alle rechten voorbehouden.Website ontwikkeld door Webcase.